REFERENCJE

Metoda hydrościerania niskociśnieniowego została zastosowana przez firmę Alpix miedzy innymi przy renowacji elewacji następujących obiektów:
  • Ministerstwa Skarbu Państwa
  • Ministerstwa Finansów
  • Ministerstwa Infrastruktury
  • Ministerstwa Transportu i Budownictwa
  • Ministerstwa Sprawiedliwości
  • Repliki Ratusza w Warszawie
  • Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Warszawie
  • Kompleksu Curtis Development
  • Obiektów ambasad
  • Obiektów sakralnych
Firma Alpix bierze udział w corocznych Targach Konserwatorskich w Toruniu gdzie w 2007. r. zdobyła wyróżnienie XII Targów Konserwatorskich – KONSERWACJE 2007 za urządzenie do czyszczenia metodą hydrościerania niskociśnieniowego.
Firma uczestniczyła również w Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w dniach 13 – 15 czerwca 2006. r. w Petersburgu.
Ochrona zabytków w Polsce to fikcja"Ochrona zabytków w Polsce to fikcja"Ochrona zabytków w Polsce to fikcja